hoamyle2807 3/17/2024 1:54:25 AM
Nêu cách dựng ảnh của điểm sáng S qua gương phẳng bằng cách dựa vào định luật phản xạ ánh sáng.