hongphucnguyen217 3/18/2024 1:19:00 AM
Câu:"Chú kiến vẫn cặm cụi đi kiếm thức ăn tha về tổ."Thuộc kiểu câu gì?Xác định chủ ngữ và vị ngữ của câu?