Thức chỉ định (Indicative mood) định nghĩa và ví dụ
7/13/2023 7:22:46 PM
phamtuanlinht ...

Thức chỉ định (the indicative mood) dùng để trình bày, khẳng định, phủ định, hỏi về những hành động hay sự việc bình thường đã, đang và sẽ xảy ra trong thực tế.

INDICATIVE MOOD

 • Thức chỉ định (Indicative mood) là thức chủ yếu trong ngữ pháp tiếng Anh, được sử dụng để diễn tả sự thật, sự kiện xảy ra trong thực tế. Dưới đây là các đặc điểm chính và cách sử dụng thức chỉ định:

 

 • Diễn tả sự thật và sự kiện hiện tại:

  • Ví dụ:
   • She works as a teacher. (Cô ấy làm việc như một giáo viên.)
   • He works in an office. (Anh ấy làm việc trong một văn phòng.)
   • He plays the guitar. (Anh ấy chơi đàn guitar.)
  • Trong thức chỉ định, chúng ta sử dụng các thì như hiện tại đơn (present simple), quá khứ đơn (past simple), hiện tại tiếp diễn (present continuous), vv., để diễn tả các sự việc xảy ra trong hiện tại hoặc quá khứ.

 

 • Diễn tả sự thật và sự kiện tương lai:

  • Ví dụ:
   • They will arrive tomorrow. (Họ sẽ đến vào ngày mai.)
   • We are going to the movies tonight. (Chúng tôi sẽ đi xem phim tối nay.)
   • You will be late to school tomorrow. (Bạn sẽ đi học muộn ngày mai.)
  • Thức chỉ định cũng được sử dụng để diễn tả sự kiện trong tương lai thông qua các thì như tương lai đơn (future simple), tương lai tiếp diễn (future continuous), vv.

 

 • Diễn tả ý kiến, quan điểm, tin tưởng:

  • Ví dụ:
   • I think it's a good idea. (Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tốt.)
   • I think you are so kind. (Tôi nghĩ bạn thật tốt bụng.)
  • Thức chỉ định cũng được sử dụng để diễn tả ý kiến, quan điểm hoặc tin tưởng của người nói.

 

 • Diễn tả sự thay đổi, mô tả tính chất, thuộc tính:

  • Ví dụ:
   • The weather is getting colder. (Thời tiết đang trở lạnh hơn.)
   • The people in the party is getting happier. (Mọi người trong bữa tiệc đang ngày càng vui vẻ.)
  • Thức chỉ định cũng được sử dụng để diễn tả sự thay đổi, mô tả tính chất hoặc thuộc tính của một người, vật hoặc tình huống.

 

Thức chỉ định là chế độ chủ yếu trong ngữ pháp tiếng Anh và được sử dụng trong hầu hết các trường hợp thông thường để diễn đạt sự thật và sự kiện trong thực tế. Đây là chế độ mà chúng ta sử dụng phổ biến trong giao tiếp hàng ngày.